22

Altfel

octombrie 31, 2007 | Diverse  |  Leave a Comment

    Ultimelor edi?ii ale emisiunii "Altfel",
difuzat? de postul de televiziune Realitatea TV, le-au lipsit suflul ?i
spiritul. Lejera blazare provocat? de perenitatea r?ului social ?i
nedeplin asumata postur? de a ?ine, fie ce-o fi, o emisune ?i spun
cuvntul. Miza discu?iilor dispare, ironia este nlocuit? de
chicoteal?, insatisfac?ia spore?te. Invita?ii emisunii fie nu au avut
prezen?a de spirit pentru a da tonul discu?iilor cu schepsis, fie s-au
contopit n comuniunea amintirilor ?i a mizelor de odinioar?, fie nu au
g?sit necesarele crlige de tractare argumentativ?.
    Cu toate acestea, ultima emisiune, a c?rei
invitat a fost Bogdan Minc?, a mai recuperat din distan?a dintre
a?tept?ri ?i rezultate. Nu este vorba, n primul rnd, despre invitat,
ci despre miza chestiunii pe care el a adus-o n discu?ie. Acesta a
declarat, cu simplitatea ?i siguran?a omului care e mul?umit de calea
aleas?, c? nu mai lupt? pentru Romnia, ci pentru romnia sa ?i a
prietenilor s?i. Cu alte cuvinte, solu?ia societ??ilor n tranzi?ie nu
apar?ine marilor proiecte ?i strategii, ci ini?iativelor minore, dar
ndeplinite cu beruf. Respectiva tez? i-a vitaminizat pe
distin?ii amfitrioni ?i, f?r? prea multe explica?ii, a fost limpede c?
le pune n chestiune prezen?a public?. ?i aceasta pentru c?, date fiind
circumstan?ele istorice, au nceput la fel, concentra?i n jurul lui
Constantin Noica , dar au ajuns altfel, n efortul de coagulare a energiile necesare unei bune terapii sociale.
    Chestiunea este pre?ioas? n special prin corectura pe care ea o
presupune. Max Weber, prelund, n cheie protestant?, miza
oikeiopragiei platoniciene, a subliniat importan?a proiectelor
individuale asumate pn? la cap?t. n absen?a acestora, orice proiect
major este destinat ncremenirii. Nu po?i realiza ceea ce ai planificat
la scar? mare, dac? la nivel micro lucrurile nu se mi?c?.
Totalitarismul comunist a pulverizat tocmai acest? zon? a viziunii ?i a
anduran?ei individuale. O anecdot? zen amintea de un n?elept care,
retras n mun?i, ncepuse prin str?duin?a de a picta un piesaj,
continuase prin ambi?ia de a desena o linie ?i sfr?ise cu convingerea
c?, peste o decad? de ani, ?i va mplini voca?ia de a desena un punct.
n cheie ortodox? P?rintele Sofronie Saharov sugera c? prin bunul t?u
exemplu, prin sugestia monadic?, se vor mntui o mie.
    S? nsemne asta c? proiectele de propor?ii, articulate prin
conlucrarea unui num?r mare de persoane, sunt ineficente ?i
irealizabile? S? n?elegem de aici c? trebuie s? abandon ?m orice
inspira?ie comun?, noi cei ce respir?m cvasi-monadic? Indignarea comun?
poate provoca doar ac?iuni izolate, poate suscita doar atitudini
insulare? Jurgen Habermas sus?inea c? institu?iile reprezint?
obiectivarea discursului critic al subiec?ilor sociali. Sau, nu cumva,
proiectele individuale bine conturate ?i consecvent ndeplinite
reprezint? buna premis? a unui veritabil efort comun? Desigur,
ntrebarea ?i problema intr?, n bun? m?sur?, sub inciden?a truismului.
Unul de care ar trebui sa ne amintim mai des. Monadele lui Leibniz au
ferestre.
23

exceptii salutare

octombrie 19, 2007 | Diverse  |  Leave a Comment

Exist?, bun?oar?, ?i excep?ii. M? refer, desigur, la chestiunea nstr?in?rii elitelor. Minuscule, dar nu n cheie pascalian?. De aceea, ele pot fi remarcate. Este vorba despre investirea noului rabin ?ef al Romaniei, Shlomo Sorin Rosen. Are 28 de ani, este bucure?tean ?i a renun?at la oferta de face cariera n IT-ul american pentru a r?spunde propunerii f?cute de Marele Rabin, Menachem Hacohen. Cunoa?te foarte bine limba englez?, a nv??at ebraica ?i a studiat Thora. n plus, este deprins cu sinuosul ?i capriciosul mers al administra?iei din Romnia.

Shalom aleichem!

24

înstrăinarea elitelor

octombrie 3, 2007 | Diverse  |  Leave a Comment

    Nu mult i-a luat discursului public din Romnia s? se acomodeze ?i s?-?i nsu?easc? necesara dimensiune critic?. De multe ori i-a fost actualizat? doar retorica, f?r? o bun? deprindere a limitelor interpret?rii. n pu?ine cazuri, de?i perene, am remarcat aplicarea sa constitu?ional?. Nimic anormal n respectiva sporadicitate. A?a cum, n cheie aristotelician?, pentru a nv??a/deprinde virtutea, aceasta trebuie practicat?, la fel, pentru a actualiza dimensiunea critic? a cuvntului, este necesar? deprinderea regulilor ?i reproducerea fizionomiei acestuia printr-un incipient demers imitativ. Aproprierea etapizat? a deprinderii critice se r?sfrnge, cu toate abaterile ?i reu?itele subsecvente, asupra temelor abordate.
    Astfel, cnd vine vorba despre chestiunea exodului inteligen?ei romne?ti, tiparul este reprodus. De ceva vreme, discursul public deplnge univoc gestul celor care, nzestra?i cu bun-sim?, inteligen?? ?i ample lecturi, decid fie s? r?mn? n ?ara n care ?i-au finalizat studiile universitare, fie s? tr?iasc? n ?ara care le-a pus la dispozi?ie mijloacele necesare continu?rii unei cercet?ri nceput? aici.
    De?i sus?in c? fenomenul este provocat de un complex de cauze, consider c? dou? dintre acestea au un statut emblematic. Este vorba fie despre deprofesionalizarea elitei din Romnia, fie despre dezinstitu?ionalizarea voca?iei. n ambele cazuri r?ul este profund ?i endemic. De regul?, cei care s-au ntors n ?ar? dup? ce au finalizat doctorate n universit??ile notorii ale Occidentului nu numai c? nu au unde performa, dar sunt nstr?ina?i cu necesitate de domeniul cercet?rii. Fie pentru c? spa?iul universitar este nc? monopolizat de oameni care au transformat voca?ia academic? n gest mercantil, fie pentru c? n Romnia revistele academice care beneficiaz? de recunoa?tere interna?ional? sunt aproape inexistente ?i insuficiente. Nu n ultimul rnd, pentru c? vidul institu?ional ?i cel civic atrag persoanele educate de srguin?a cercet?rii, de bunul sim? al ra?ionamentului ?i de frumuse?ea retoricii. Elita este deprofesionalizat? sau nstr?inat?.
    Cu toate acestea pozi?ia curent? este u?or triumfalist?, flambat? de tropii rentoarcerii. Nimeni nu remarc?, ns?, faptul c?, mul?i dintre cei care se ntorc, dac? nu p?r?sesc domeniul cercet?rii chiar prin ncercarea de a-l face posibil, se raporteaz? marginal fa?? de acesta, prin ncercarea de a compensa diletantismul institu?ional, sau p?r?sesc, nc? o dat?, ?ara, c?utnd normalitatea n alt? parte. De?i perioadele de tranzi?ie ar trebui s? fie animate de cei care pot propune un autentic discurs critic, n cazul nostru tocmai ace?tia sunt cei dinti pierdu?i. De unde ?i gloria mediocrit??ii.
 
25

Palimpsest

septembrie 16, 2007 | Diverse  |  Leave a Comment

Regele Midas, chemat fiind s? arbitreze ntre Apollo si Pan, care se ntreceau cntnd, unul la lir?, altul la nai, i-a dat ntietate lui Pan. Apollo, fire echivoc? – n ciuda celor spuse de Nietzsche -, a f?cut s?-i creasc? regelui o pereche de urechi de m?gar. Pentru a auzi mai bine. (De unde ?i sintagma contemporan? "a avea urechi pentru filosofie". Mici precum ale Ariadnei, "doamna labirintului", ?i nu mari precum cele ale regelui phrygian). Ru?inat, Midas ?i-a ascuns urechile sub o scufie. Nimeni nu ?tia de existen?a lor, n afara de un sclav, care venea s?-l tunda ?i care rezista cu greu presiunii unui astfel de secret. n cele din urm?, neputndu-se ab?ine ?i pentru c? fusese amenin?at cu moartea n caz c? divulg? taina regelui, a s?pat o gaur? n p?mnt ?i a ?optit acolo c? "regele Midas are urechi de magar". Din p?mnt a r?s?rit o trestie, ale c?rei crengi, la adierea vantului, spuneau tuturor secretul regelui. (Redare aproximativ? dup? Ovidiu, Metamorfoze , 11, 3.).

Potrivit imnului homeric C?tre Hermes , Trismegistul a confec?ionat lira dintr-o carapace de broasc? ?estoas?, nfignd n ea ?apte tulpini retezate de trestie pentru sus?inerea coardelor din ma?e de oaie ?i nf??urnd cutia de rezonan?? n piele de bou, bra?ele lirei fiind lucrate tot din trestie sau dintr-un lemn curbat.

"Comentnd o spus? a tradi?iei Islamice potrivit c?reia ‘primul lucru creat de Dumnezeu a fost firul de trestie’, Rumi [Mawl?n? Jal?l-ad-D?n Muhammad R?m?, 1207-1273] istorise?te c? Profetul i-a dezv?luit ginerului s?, ‘Ali, taine pe care i-a interzis s? le spun? mai departe. Vreme de patruzeci de zile, ‘Ali s-a str?duit s? se st?pneasc?, dar, nemaifind n stare, a mers n cmpie, ?i-a vrt capul n golul unui pu? ?i a pornit s? dea glas acelor taine. Cuprins fiind de be?ie mistic?, el a l?sat s? picure c?iva stropi de saliv? n apa fntnii. Cteva zile mai trziu, o trestie a crescut acolo ?i s-a n?l?at cu iu?eal? din fntn?. Un p?stor a t?iat-o, i-a f?cut cteva g?uri ?i s-a apucat s? cnte p?scndu-i oile. Cntecul fluierului s?u a c?p?tat o faim? nemaipomenit?; mul?imile veneau s?-l asculte, l?crimnd de desf?tare la auzul sunetelor sale. C?milele, chiar, se adunau m jurul lui. Din gur? n gur?, ntmplarea a ajuns la urechile Profetului, care a poruncit s? fie adus n fa?a sa p?storul. Cnd acesta ?i-a nceput cntarea, to?i cei din jur au intrat n extaz. ‘Aceste melodii’, a spus Profetul, ‘sunt comentariile misterelor pe care i le-am trecut n tain? lui ‘Ali. Or, dac?, cineva dintre oamenii purit??ii s-a lipsit de puritate, acela nu poate auzi n cntarea fluierului misterele, nici nu se poate bucura de ele c?ci ‘credin?a ntreag? e patim? ?i pl?cere’." (Eva de Vitray-Meyerovitch, Rumi ?i Sufismul, Editura Humanitas, Bucure?ti, 2003, p. 49).

"Atunci Iisus a fost dus de Duhul n pustiu, ca s? fie ispitit de c?tre diavolul. ?i dup? ce a postit patruzeci de zile ?i patruzeci de nop?i, la urm? a fl?mnzit" (Matei, 4, 1-2).

"Atunci osta?ii dreg?torului, ducnd ei pe Iisus n pretoriu, au adunat n jurul Lui toat? cohorta, ?i dezbracndu-L de hainele Lui, I-au pus o hlamid? ro?ie. ?i mpletind o cunun? de spini, I-au pus-o pe cap ?i n mna Lui cea dreapt? trestie" (Matei 27, 27-29).
 

Kalamos, fiul lui Meander, zeul rului cu acela?i nume, ntrecndu-se n not cu frumoasa Karpos, se las? necat dup? ce aceasta este nghi?it? de ape. Este transformat n trestie ?i se spune c? fream?tul acesteia reprezint? suspinul ?i plnsul lui Kalamos dup? Karpos (Theophanes Nonnus, Dionysiaca, 11). 
 
 
26
    Zilele trecute, purt?torul de cuvnt al Patriarhiei critica, r?spicat ?i u?or anacolut, inten?ia CNSAS de a invita nal?i ierarhi ai BOR la o serie de discu?ii l?muritoare. Chestiunea legitimit??ii unor astfel de audieri este destul de complicat?, motiv pentru care, folosindu-m? italiene?te de briciul lui Ockham, declar suscint ?i f?r? a m? uita peste um?r c?, att timp ct mediul ecleziastic nu adopt? o atitudine critic-terapeutic?, societatea civil? i poate cere unei institu?ii a statului s? suplineasc? regretabila lips? de interes a membrilor Sfntului Sinod .
    Detaliul care a oprit, ns?, blazarea momentan? hr?nit? de cntul greierilor teologali, a fost argumentul prin care purt?torul de cuvnt justifica refuzul celor care fuseser? invita?i de CNSAS: "gestul respectivei institu?ii reprezint? mijlocul de realizarea a unei campanii care are ca scop umilirea Bisericii".
    S? n?eleg de aici c? Biserica ?i-a pierdut umilin?a? "Katanyxis", "Compunctio Cordis", "Misericordia", "Smerenia" sunt doar cteva dintre conceptele prin intermediul c?rora sfin?ii p?rin?i trimiteau vertiginos c?tre necesitatea unei umilin?e care, atunci cnd nu era actualizat?, era cultivat? sau reg?sit? n chiar actele umilirii. Un abba al Patericului ar fi recunoscut n respectivul gest umilitor semnul absen?ei umilin?ei ?i l-ar fi convertiti imediat n oportunitatea descoperirii slavei divine.
 
27
C?iva actori dintre shakespearieni, sprijini?i de mediul academic din marea britanie, ntre?in la foc mic ?i peren dubiile n privin?a identit??ii autorului acelui corpus atribuit, n mod tradi?ional, b?trnului William. Pn? aici, nimic anormal. Dac? n privin?a lui Homer lucrurile stau la fel, consider c? este de bun sim? survenirea unei ntreb?ri similare ?i n cazul lui shakespearare. ?i nu m-a? mira s? se spun? c? ?i maestrul din Statford-upon-Avon a fost orb. Cultivarea unor astfel de echivocuri n privin?a identit??ii marilor autori, chiar ?i n absen?a unor motive serioase, nu poate fi dect fertil?. C?ci, Borges nu avea dect dreptate atunci cnd spunea c? nu ?tim dac? Dumnezeu exist?, dar cu siguran?? a avut un fiu. Pe de alt? parte, inventarierea motivelor pentru care paternitatea shakesperian? a respectivelor opere a fost pus? la ndoial? fie te las? prad? unei gngave stupori, fie ?i provoac? un s?n?tos hohot de rs. Eu prefer ce de-a doua variant?.
 
S? vedem ce spun argumentele:
 
1. "Shakespeare, n?scut n familia unor analfabe?i din Stratford-upon-Avon, nu ar fi avut de unde s? aib? cuno?tin?ele pe care le solicit? scrierea unor piese de o asemenea anvergur?". Argumentul nu ?ine, fiind u?or contrafactual. S? lu?m un alt exemplu notoriu. Ludwig van Beethoven s-a n?scut ntr-un mediu nu tocmai favorabil. Adic? s?r?cie pregnant? plus al?i ?ase fra?i ce concurau pentru aten?ie unor p?rin?i absen?i. n plus, ludwig era tutelat de  "autoritatea capricioas? a tat?lui, un cnt?re? de curte mediocru, alcoolic notoriu. Observnd ns? talentul muzical precoce al fiului s?u, acesta a ncercat s? fac?, f?r? succes, din micul Ludwig un copil-minune , asemenea lui Wolfgang Amadeus Mozart" (http://ro.wikipedia.org). Cu toate acestea, Ludwig a devenit Beethoven. Dar poate c?, totu?i, opera nu-i apar?ine. Poate c? a fost compus? de unul dintre profesorii s?i, compozitorul Joseph Haydn.
 
2. "Shakesperare nu a pomenit in nici o piesa de locul lui de nastere si nici nu a construit intrigi pornind de la viata oamenilor de rind din Anglia rurala". S?-i fie ru?ine! Cum de ?i-a permis!? Dar poate c? avea ceva de ascuns, poate c? nu ?i iubea clasa din care f?cea parte… Infamul!
 
3. "Un autor scrie despre propriile experien?e, despre propria via?? ?i despre apropia?ii lui. Shakesperare nu pare s? fii f?cut acest lucru.". ?i unde este grani?a dintre biografie ?i fic?iune? Nu sunt biografiile mbibate ca o baclava de siropul fic?iunii. Oare relatarea obiectiv? ?i rece nu este cea mai subtil? fantezie? Altfel spus, v? jur cu mna pe inim? c? am av?zut c.v.-uri care aveau mult mai mult? conota?ie dect denota?ie. n plus, dac? tot a fost admis faptul c? opera shakepsperian? este genial?, de ce nu am admite un plus de geniu – unul dintre pu?inii autori care ne-au pus n contact cu literatura paricid?.

4. "Gradul de sofisticare a intrigilor, precum si bogatia informatiilor pe care le etaleaza nu s-ar putea justifica decit venind de la un autor cu o instruire academica mult mai consistenta decit a plebeului Shakespeare". Acest argument fiind att de pu?in fancy-shmancy m? las? perfect mut. Genul de replic? ad?pat? de tropul urm?torului tip de judecat ?: "?sta este prea de?tept ca s? fie de-al nostru. S?-l lapid?m!".

5. "testamentul bardului e scris intr-o maniera care nu tradeaza nimic din sofisticarea stilistica a pieselor". Un banc extrem de bun, dar nu un argument. Mi-l imaginez pe Shakespeare dizolvat de urm?toarea cramp? mental?: "s? mi redactez testamentul sau s? mai compun o pies??".  Dac? mpingem argumentul mai departe, ne-am putea ntreba dac? corpusul testamentar are vreo leg?tur? cu Dumnezeu. Curente ale tradi?iei mistice, iudaice ?i cre?tine, au insistat asupra faptului c? dumnezeirea este indeterminabil? nu din cauza vreunei lipse sau absen?e, ci din cauza unui con?inut infinit. Ori, din acest punct de vedere, vom spune fie c? Dumnezeu e un tip mult mai complex, deci nu a putea revela chiar el con?inutul acelor texte, fie c? problema nu a fost pus? cum trebuie, variant? pentru care optez, f?r? a oferi, aici, alte l?muriri suplimentare.

nchei prin a evoca imaginea final? a filmului Prospero’s Books ( Peter Greenaway ): Propero, con?tiin?a vie a universului, autorul corpusului "shaekespearian", arunc? piesele de teatru n ap?, le d? prad? indetermin?rii, disolu?iei, uit?rii. Caliban, demonul, este cel care, aflat n imersiune, le recupereaz? ?i ni le ofer? spre citire. Deci, ntrebare foarte veche, cine este autorul?

28
Primul argument n-are a face cu teologia, ci cu filosofia politic?. Asta dac? ne nc?p??n?m s? credem c? fundamentul discursului politic nu e unul de tip teologic. A?a c? s? m? ierte Voltaire ?i Rousseau, dar n felul s?u, iluminismul este cel mai mare banc.

Potrivit acestui argument, chestiunile care apar n spa?iul public sunt reglate de comunitate sau prin acordul comunit??ii. Statul nu are de ce s? intervin? iar reglement?rile sale, n privin?a acestui acord, sunt ininteligibile.

Al doilea argument este ceva mai aproape de miezul chestiunii. Potrivit acestuia, icoana are, printre altele, o func?ie anamnetic?. Mai de grab? o alegorie, dect un simbol, c?ci ea vorbe?te p?strnd t?cerea despre ceva care nu poate fi epuizat de discurs.

Bref, c? tot ?i place ?ie vorba asta cr?iasc?, ntr-o societate att de astenic? ?i de orbit? de pudoarea corectitudinii politice, numai de lipsa semnului nu ducem lips?. Apoi, chestiune ceva mai sub?ire, genul ?sta de corectitudine politic? sufer? incurabil de ceea ce orice urma? al filosofului cu nume de mizilic nume?te self defeating argument. C?ci, m? ntreb dac? pentru ateu sau pentru ???? ?????  ????????? peretele alb nu devine, prin chiar gestul arbor?rii sale, o alt? alegorie, chiar dac? sinistr? n corectitudinea ei. Iar aceast? observa?ie mi provoac? un hohot plin de via?a pe care to?i cei lovi?i de pudoare semantic? o tr?iesc, dar nu o ?tiu.

Desigur, mi vei putea spune c? imagina?ia va avea de suferit datorit? respiroului univoc la care suntem supu?i. La asta ?i-a? replica a?a: n-are-a face!

Grecul deosebise deja ntre dou? tipuri de imagina?ie. Una vulgar? ?i la ndemna oricui, ns? cu grade diferite de profunzime. Alta, mult mai subtil? ?i, pe deasupra, creatoare. Dac? pe prima nu o putem pierde, dect prin severe accidente craniene, fiind facultatea care mediaz? ntre intelect ?i sensibilitate, pe a doua o putem anchiloza, dar nu prin unidirec?ionarea privirii s? nu uit?m c? minimalismul zen este una dintre matricele generative ale imaginiii divine , ci prin lep?darea acesteia n uitare.

Ca atare, ?i din acest motiv nu am pudori semantice, ci dimpotriv?, le recomand. Nu am nimic, p?strnd logica acestui argument, s? punem pe pere?i ?i crucea ?i semiluna ?i ochiul lui Buddha ?i steaua lui David ?i compasul masonic. Oricum, labirintul semantic n care suntem arunca?i este evident. ?i dac? abunden?a semnelor este nlocuit?, ca n povestea lui Borges despre cele dou? labirinturi, cu absen?a total? a acestora, tot labirint ?i semn este ?i acesta din urm?, de?i mult mai ermetic prin chiar golul deschis, c?ci, att timp ct suntem n el, c?ut?m, nc?, un sens.

De aceea, pn? la a pune problema unei ierarhiz?ri a profunzimii cuvntului care nu nceteaz? a fi mereu rug?ciune, eu cred c? textura avraamic? pe care credinciosul se a?eaz?, spunndu-i fie niyyah, fie kavanah, fie nepsis, este mereu aproape aceea?i.

Iar asta m? bucur?, c?ci, dac? e s? d?m crezare unei cronici despre nfrunt?rile dintre templieri ?i muslmani, r?zboiul dintre ace?tia seam?n?, att de ciudat, cu iubirea. P?rintele S. remarca, ntr-un vitraliu al catedralei de la Chartres, un cuplu de cavaleri un arab ?i un templier care se nfrunt? cu l?nci ce se frng ?i care formeaz? un triunghi. Ce poate fi mai minunat? ?tiu doar c? ce este mai r?u ?i mai r?u este un peretele alb care nu apar?ine unui dojo zen ?i n care, deci, nu este nimic de citit, pentru c? nu este nimic de citit. Vorba cuiva: au fost admise c?s?toriile interconfesionale, dar nu a fost ng?duit? rug?ciunea interconfesional?. Iar asta tot datorit? analfabetismului simbolic cu are avem de-a face.

n finalul acestui argument, propun o analogie: n condi?iile n care 90% din locuitorii unei ??ri nu ?tiu s? citeasc? un obiect-subiect de art?, cel mai sinuciga? gest cu putin?? este cel de a nchide muzeele, de a elimina statuile publice, de a distruge orice reper arhitectonic.

Al treilea argument ne trimite c?tre nucleul pove?tii: dat fiind faptul c? actul infinit ?i fluctuant al credin?ei are o morfologie ?i o anatomie att de profund? ?i de volatil?, de ce s? l vulgariz?m prin prezentificarea sa obscen ?, transformndu-l n banal ?i afectndu-l cu priviri imunde? n primul rnd, pentru c? actul credin?ei are o patologie extatic?, provocnd, n ambele sensuri ale cuvntului, eklesia. Apoi, pentru c?, n cheie koan-cosmotheandric?, zei sunt ?i n buc?t?rie.

Zaza ar fi vrut s? r?spund?, dar f?r? s? n?eleag? de ce ?i cum, de pe la jum?tatea perora?iei lui Abd’ allah, ncepuse s? recite crezul niceeo-constantinopolitan. ?i pentru c? nici m?car imaginea st?rii de natur? nu putea s? curme n?iruirea epiglosic? ?i aproape sacadat? a lui n?scut ?i nu f?cut, ?i promise c? se va ngriji alt? dat? de replica cuvenit? Scolasticului.

***

Tot la replic? se gndea, n acela?i timp, ?i Pantazi. Mai bine zis, la replicile sale, n?irate de vrful bastonului ce mpungea la pas trotuarul.

C?tre ce trimite chipul pe care l tot purta de atta vreme? C?ci, dac? n indefinitul nceput magia emanat? acoperea sentimentul glis?rii, destul de devreme ?i-a dat seama c? acesta din urm? era esen?ial. C?, n absen?a acestei prezen?e fugitive, perpetuu glisante ?i ve?nic vii, efigia e golit? de sens. ?i, de?i n?elegea faptul c? aventura nocturn? ?i scrima ironiilor sub?iri nu f?ceau dect s? i alimenteze respectiva senza?ie, pentru o perioad? s-a compl?cut n a crede c? despre asta era, n definitiv, vorba.

Nec plus ultra.

Abia mai trziu, intui?ia faptului c? pasul nocturn, parfumul frem?t?tor ?i sarcasmul infinitezimal m?surat trebuie s? duc? altundeva a prins contur precum aluzia unui nimbus. Unde anume trebuia s? ajung?, nu ?tia, motiv pentru care r?mnea cu r?t?cirea ?i cu melancolia unui anacronism nn?scut, dar bine camuflat de excelenta deprindere a uzan?elor acestei lumi.

Sau poate c? ?i asta era doar o masc??

Una profund? ?i greu de nl?turat, pe care o primise de cnd nv??ase s? scrie, s? converseze, s? citeasc?.

Adesea, sim?ea imboldul devastator de a prinde, a apuca, de a smulge, de a se bucura de purul act al atingerii sau al privirii, dar pre? de o clip? lipsit? de paradigmele ?i lentilele prin care nv??ase s? scrie, s? converseze ?i s? citeasc?. Moment al apari?iei, asta dac? nu cumva ?i aceasta este una dintre cele mai subtile m??ti prin care privim ?i n?elegem.

?i pentru c? nu avea prea des parte de aceast? suspendare privilegiat?, se l?sase sedus, n mod propedeutic, de catatonica senzualitate a koan-ului, de labirintul luminos al aporiilor, de estetica schematic? n indeterminarea pe care o propune a Indochinei, de savoarea deslu?irii tlcului ?i emo?iei a tot ce era patronat de muze, de arborescentele sisteme ?i miresme lingvistice ce m?rturiseau amalgamarea babelic?.

Dar toate acestea, pn? n apexul urcu?ului, atunci cnd nu va mai avea nevoie de scar?.

Desigur, nu ntotdeauna ?i dorea a?a ceva. Erau momente n care naviga prin lume n c?utarea unui Teatru Magic, Doar Pentru Nebuni, lundu-?i numele diavolilor maltezi sau walpurgici, mbr?cnd gesturile lui Woland, respirnd nostalgia ?i mirarea lupului de step?. Iar acum, cnd g?sise ceea ce dorea, se temea c? va avea de pierdut, fie prin frust? dezam?gire, fie prin neaten?ie ?i orgoliu. Desigur, echilibristica practicat? cu ajutorul unui fertil tutoriat cu tente regizorale l mai putea ?ine pe drum, dar nu pentru prea mult timp. ?i, de?i nu era sigur c? avea nevoie de un final, c? trebuia s? ofere, n definitiv, ceva anume, intuia o alternativ?. Una de care se temea ?i pe care o spera.

***

Sper s? ne mai ntlnim, spuse Abdallah. Nu c? nu a? fi recunosc?tor pentru ceea ce am primit pn? acum, dar dac? se poate ?i mai mult, de ce s? nu o facem?

ntotdeauna se poate mai mult, a?a c? ngerii Domnului s? v? sufle n pnze, spuse p?rintele ntr-o cheie augustinian? remarcat? de urechea catolic? a Zazei care ar fi vrut s? se despart? n cheie proustian?.

Astfel, caravelul, nc?rcat de sfinte daruri pecetluite de binecuvnt?ri, porni, pe deasupra trandafirilor m?n?stirii, spre Constan?a.

29
 
Trecur? prin biblioteca m?n?stirii n grab?. Asta pentru c? Abdallah mai credea, chiar ?i nainte de mas?, n puterea enciclopedic? a privirii, n timp ce Zaza avea oroare, mai ales n astfel de momente, de paginile cu viniete ?i cruciuli?e ro?ii, involuntara cortin? medieval? a pio?eniei prost asumate a editorilor. Apoi, orice bibliotec? nu poate fi dect labirintic?, n special cele care, prin aparenta ordine, te r?t?cesc, l?sndu-te s? vezi doar dansul caden?at ?i sacadat al paginilor ?i al volumenelor. n plus, foamea c?p?ta conota?ii eshatologice.

    Meniul c?lug?resc a?ternu peste chipul lui Abdallah o lini?te adnc? ?i i alung? Zazei blazarea provocat? de spectrul monocrom al terapeuticei salate. ?uica cu tarhon ?i cea cu busuioc deschiseser? incontrolabilul festin. Melci?orii de varz? aburind? nseninar? chipul celor prezen?i, n timp ce extirparea oric?rei forme de abstinen?? gurmand ? le reveni c?rn?coirilor de n?ut, nobil? mo?tenire a livre?tii orient?ri a Ivireanului. ?i, n timp ce ?al?ul bon-famme adus pe mas? era demn de t?cerea lui Gogol, maco?ul ?i dio?ul b?n??ene?ti exorcizar? orice putea sta sub semnul cump?t?rii gastronomice. ?i, cu toate acestea, nimic nu era deplasat. Motiv pentru care, Abdallah constat?, nc? o dat? ?i prin-l?untru, paradoxul agapelor monahale. Cum eposibil s? ai parte, tocmai aici, de un festin pantagruelesc f?r? a exagera ctu?i de pu?in. Adic?, s? mnnci tot, dar nu prea mult, nici prea greu ?i nici doar un pumn de gr?un?e ncol?ite apocaliptic. ?i binecuvnteaz? Doamne bucatele acestea c?ci scris este nu doar cu pine se va hr?ni omul, dar nici chiar a?a.

    Din candid entuziasm ?i bucuroas? de absen?a oric?rui sentiment de culpabilitate, c?ci mncarea fusese grozav? ?i nu picase greu, Zaza ?i ncerc? norocul prorocit de cafeaua abia servit?.

    Ai zis c? o s?-mi spui ce crezi tu despre chestiunea statutului icoanelor din ?coli. Dac? nici acum nu e momentul, te declar iconodul, indiferent ?i am s?-i spun p?rintelui s? nu-?i mai lase pe mn? icoanele pentru Sfntul Munte. Asta ar fi trebuit s? strneasc? o reac?ie, c?ci locul era prielnic, momentul oportun iar AbdAllah de mult timp ndatorat. Inspir?, sorbi din cafea ?i se ab?inu cu greu s?-?i aprind? o ?igar?.

    Da, dar a propos de asta, tocmai m? gndeam la faptul c?, de?i nu doar cu pine se hr?ne?te omul, ci ?i cu orice cuvnt al lui Dumnezeu, acesta din urm? este asimilat, finalmente, sub forma sfintei Euharistii, ?i nu este vorba aici despre petitio princhipii, ci despre m?sura n care suntem n stare s? recunoa?tem n bucata de cozonac sau de pine punctul indefinit al lui Esher, adic? mai mult dect un simbol ?i mai pu?in dect o eviden?? empiric?.

    Par ma chandelle verte!, dac? afl?m r?spunsul la ntrebarea asta, vom deslu?i misterul acestor agape n care, a?a cum n?eleg, nu poate fi vorba doar despre comensualism analgezic. Zaza, spuse ultimele cuvinte cu o rezerv? infinitezimal?. Asta pentru c? ar mai fi gustat din merele coapte ?i nvelite cu miere ?i scor?i?oar?. Apoi, ntruct ceva i d?dea de n?eles, ca un murmur r?spicat n ?opt? ?i rostit ntr-o maltez? pe ct de sacadat? pe att de insinuant?, c? n La Bruyere ar fi de g?sit ceva.

      Astfel, ?tiind c?, orice ar fi f?cut, gndul i-ar fi zburat tot la Pantazi, ndr?zni.

    Dou? lucruri nu se mpac?: Voltaire, oedipianul, cu Caragiale, tat?l sau fiul. O s?-?i spun c?, n mori?ca dialecticii, ar putea fi pu?i laolalt?. mi vei r?spunde c? al?turarea nu ar fi dect abstract?, f?r? halbe de bere ?i lipsit? de batiste stropite cabotin. ?i ai avea dreptate. Desigur, r?mne ironia ochiului nebun ?i ncruntare celui ce-?i rde pintenesc de moravuri. Dar cele dou? priviri ?i cele dou? hohote au motiva?ii diferite. De aici ?i nemp?carea. ?i de aia nu am aflat, nc?, cum s? le port mpreun? pe blazon. Nu ar fi att de important dac? nu s-a ntmpla s? practic?m, par hasard, acea privire caleidoscopic? asupra vie?ii, chiar ?i f?r? voia noastr?.

    Abdallah i-ar fi r?spuns c? nu e neap?rat nevoie de blazon, c? asta se c?tig? dup? ce, mai nti, a fost pierdut, dar ?tia c?, de?i ar fi g?sit acordul, nu de asta avea Zaza nevoie. Iar ceea ce i-ar fi priit, urma s? vin?, f?r? a putea fi dezv?luit dinainte printr-un cuvnt. n plus, date fiind circumstan?ele, ar fi n?eles gre?it, motiv pentru care, pn? la Patmos, i r?mnea s? se bucure de ceea ce i se ntmpl?, f?r? s? ?i n?eleag?. A?a c?, hot?r s? revin? la ceea ce, de?i ducea nspre acela?i subiect, deturna pu?in aten?ia. Momentul era bun, Zaza n trans? aporetic? ?i convins? c? orice ar fi fost spus avea leg?tur? cu lucrul la care se gndea ea, iar p?rintele stare? tocmai se ntorsese cu un platou de argint plin cu faguri de miere.

    Exact! ?i a?a ajungem la povestea de care aminteai tu. Dar pentru c? nu sunt cel mai n m?sur? s? l?muresc acest lucru ?i pentru c? P?rintele ar putea ?i ar trebui s? rosteasc? ntreb?rile mult mai bine dect mine, voi prezenta succinct trei argumente n favoarea p?str?rii icoanelor n institu?iile de nv???mnt. Apoi ne vedem de drum.

30
 
n timpul nop?ii, caravelul se opri undeva n dreapta bisericii, deasupra gr?dinii ngrijite de c?lug?ri. Desigur, ineditul andoc?rii printre trandafirii ob?tei monahale nu putea r?mne necomentat. O cerea tradi?ia ?i o impunea t?m?duitorul morb al tlcuirii. n plus, un carvel zbur?tor este o rara avis chiar ?i la Neam?.

    Arhimandritul se apropie de velier, i ascult? nneguratele prsnituri ?i se feri de apa ce nc? ?iroia ?i se aduna la picioarele sale. Apari?ia i se p?rea nu tocmai nea?teptat?, ci doar necircumscris? n sinaxarul ntlnirilor neprev?zute.

    Senzitiv? in fire, Zaza i citi mirarea, se aplec? peste bordul lui la Tasse ?i-i ?oporoi cu inflexiuni de hughenot: Nu v? feri?i de ap?, p?rinte. Sunt convins c? pute?i p??i pe ea.

    Ba dimpotriv?. Nu am dobndit nici m?car un gr?unte din n?l?imea necredin?ei Sfntului Petru, l? udat fie-i numele n mp?r??ia Domului. Dar, ?tiam c? pe aici numai ngerii ?i rug?ciunile noastre zboar?.

    Nu v-a?i n?elat cu nimic p?rinte. De?i ne onoreaz?, nu trebuie s? confunda?i zborul cu banala planare orizontal?. Cuvintele rostite de Abd-allah ajunser? la stare?ul m?n?stirii tocmai n momentul n care acesta o ajuta pe Zaza s? se dea jos din barca cu care fusese cobort? din velier. Zmbetul stoudit i adie prin barba c?runt? anun?nd parachinseaua cordial? ?i plin? de sens. Iar ai venit doldora de c?r?i ?i nu te-ai lecuit de transformarea tainicei smerenii de reconfortantul auto-dafe.

    Vai, p?rinte, nici nu ?ti?i ct de pre?ioase sunt aceste puneri n lumin?, spuse Zaza preg?tind ceea ce se putea transforma ntr-o pantagruelic? observa?ie. ns? pentru c? Abd-allah intui traseul catastrofic al unei discu?iei rabelaisiene ?i pentru c? pleoapa stng? i se zb?tea oricum dar numai lini?titor nu, se folosi de hybrisul ambfibolic al divag?rii spunnd c? da, numai c? Sfin?ia Sa nu ar fi interesat? s? afle asemeneae lucruri tocmai aici. Toate la timpul lor, ?i s?-i d?m dreptate cronocefalului din noi, nu doar de dragul s?u, ci pentru a-l putea ntreba pe p?rinte dac? nu avea dreptate cel care, cu volut? hyperbolic? ?i cu scump?tate ascetic?, spunea c? raiul este infinit flexibil ?i lipsit de orice ironie. Da, ?i tocmai n aceasta const? nesfr?ita candoare a infinitei ironii divine. Cu toat? condescenden?a dispus?, sau tocmai din cauza ei, suntem ntotdeauna n ntrziere, mereu pe urma Sa. De aceea, bine ar fi s? gr?bim pasul, odoarele v? a?teapt?, ?uica cu tarhon trebuie respecat?, masa este a?ternut? iar cuvntul deja  ncins".

    Un asemenea program putea na?te orice, doar indiferen?? nu. Ne?tiind cum s? se mpart? ntre cinstirea sfintelor odoare ?i blagoslovirea comensualist? a bucatelor, ?i Zaza ?i Abd-allah mizar? pe n?elepciunea pasului re?inut, pe tezismul t?cerii evidente ?i pe relieful frun?ii plecate pentru a fi remarcate.

    ?i pentru c? stare?ul m?n?stirii ?tia ce fel de hram purtau oaspe?ii s?i i invit? la trapeza m?n?stirii.

 

 

 

31
Drag? st?pn? a seraiului, faptul c? vinul spumos e mai pi?c?tor, mai versatil ?i mai extrovertit dect cel al ?vabului nu poate fi pus n chestiune. Dar c? acest din urm? vin mai licoros, mai astringent ?i mai mahmurogen nu desface baierele sinapselor ?i nu le pune la fermentat, asta nu conced. C? pn? ?i dialogul Parmenides, sursa par excellance a crampelor mentale, este inaugurat de re?eta bahic? a agapelor n?elep?ilor, asta este clar ?i celor care citesc m?car prima treime a textului – pasaj n care la ceasul petrecerilor de afar?, aburii be?iei genereaz? ?i alung? argumentul celui de-al treilea om. Elixirele filosofiei pot fi licoroase ?i grele. Tocmai de aceea, a?a cum o spune Athenaios n Banchetul n?elep?ilor, pentru a nu provoca mahmureal? ?i dispersie ontic?, licoroasele se cuvin a fi ndoite sub form? de spri?. Ceea ce vrea s? spun? c? ?i Parthenos, n c?utare de Pheito, ?i mai love?te emulii cu halba de bere n cap, gestul perfect dyonisiac al survenirii deodat? (exaiphnes) a zeului ce va s? vin?. Tocmai din acest motiv se poate n?elege cum de tocmai dialecticianul, st?pnitorul de adev?r, ?tie s? foloseasc? farmaconul ?i elixirul. ?i tocmai cnd nu o face, ar trebuie s? ne mir?m ?i s? ne ntreb?m: ce se ascunde sub masca seriozit??ii, a formei abstracte sau abstrase. ?i, mai departe, camuflarea a fost f?cut? pentru a p?stra secretul sau pentru a atrage aten?ia? Sau pentru ambele? Sau pentru niciuna?
 Acum, pentru c? l cunosc destul de bine pe scolasticul cu pricina, ?tiu c? nici n ruptul capului nu s-a gndit el la a?a ceva ?i chiar dac? s-a gndit, atunci nu ?i-a permis s? o spun? sau s? o arate. ?i pentru c? i-am repro?at de mai multe ori abstrusa ng?imare a sinapselor spun ?i zic (propriu ecou) c? este evident? nevoia de a priza mai mult din aerul pr?fuit al agorei ?i nu numai din eterul nstelat de deasupra noastr?: curat? apoftegm? jungian? ?i inconturnabil? psihanaliz? patristic?. Mai ?tiu doar c? scrima asta nocturn? cu propriul stil sau stilet cunoa?te fluctua?ii. Ba mai e?ti nsemnat pe coaps?, ba ?i mai ncordezi puterile ?i cu pu?in har vei purta alt nume. Mai ?tiu doar c? una dintre sl?biciunile scolasticul este aceea c? atunci cnd nu e suficient de sedus de ceea ce are n vedere, ofer? un monologion ct modernitatea de mare ?i imit? cameleonic ceea ce trebuia s? transfigureze. A?a c? eu propun s?-l ncuraj?m ?i s? a?tept?m ispita promis? peste trei s?pt?mni, adic? tocmai n s?pt?mna luminat?. A?a cum ?tii ?i tu, orice minune dureaz? trei puncte.
32
« go backkeep looking »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X