4
   
    Imaginarul corectitudinii politice este unul foarte s?rac. Seam?n? cu un perete al c?rui alb revendicativ nu-?i îngaim? decât g?unoasa redundan??. În plus, prin bovarica-i insisten??, el devine din ce în ce mai periculos – propunând o lume decofeinizat? axiologic, una în care, a?a cum spunea cineva, nu mai este permis s? te situezi "la dreapta Tat?lui", pentru a nu-i complexa pe stângaci.
    Unul dintre simtomele acestei maladii progresive este ?i m?sura adoptat? de Parlamentul Turciei potrivit c?reia fumarea narghilelei în locurile publice – cafenele , gr?dini umbroase, seraiuri care mineaz? distinc?ia dintre public ?i privat et alia , adic? toate acele locuri în care po?i fuma ca un turc – este interzis?.
    În condi?iile în care acest habitus turcesc ar putea fi interzis ?i în spa?iul privat – pentru a nu-i leza pe cei care lipsi?i de domiciliu , ar putea fi ultragia?i de comportamentul inscen al celor care î?i închin? monada imobiliar? unor astfel de deprinderi -, Turcia ar putea r?mâne f?r? narghilea . Simbolic, adic? acolo unde este mai important, ea a r?mas. C?ci ea vrea în Uniunea European? cu orice pre?.
    Aferim!
5


Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X