4
"Lucrul" nu este nici în punctul de plecare,
nici în punctul de sosire ,
ci în traversare .

Guimaraes Rosa

    Exist? un mod revendicativ de a scrie despre locuri secrete, mahalale uitate ?i corpusuri infinit interpretabile. Cei care asum? aceast? perspectiv? nu au se îmbrac? într-un mod anume, precum cei emula?i de îngerii teologiei sau de daimonul filosofiei. Nu adopt? priviri încruntate, sapien?iale sau justificat melancolice. Nu se îmbrac? în negru provincial, nu las? s? se vad? c?r?ile ie?inde din buzunarele hainelor ?i nu au cultul lavalierei. Mai degrab?, se arat? ca fiind buni cunosc?tori de Borges ?i Cortazar – mai rar Casares ?i Sabato -, îl contempl? pe  Escher, se joac?, aproape obsesiv, cu etimologii – f?r? s? ia în seam? un text precum Cratylos – ?i se etaleaz? ca posesori legitimi ai pleromei detaliilor exotice.
    De?i imaginea e purpurie, ceva în?eap? n?rile. Recunoa?terea rezervei de sens poate avea ca efect atât bucuria hermeneutiz?rii, ce începe cu pierderea autorului/interpretului, cât ?i o atoreferen?ialitate g?unoas?. În loc s? te pierzi în labirint pentru a-?i descoperi infinitatea, devii captivul unei r?t?ciri autoreferen?iale. În loc s? t?lm?ce?ti un text "pentru" a-i aprofunda nesfâr?itele sensuri fecunde, te pierzi în a recunoa?te în el condi?ia itinerant? a hermeneuticii. În loc s? m?rturise?ti bucuria ?i "sensul infinit" al r?t?cirii, te converte?ti în posesorul afazic ?i astenic al acesteia. Cel mai sigur mod de a rata gestul hermeneutic nu este doar acela de a îmbr??isa f?r? rezerve formele onto-te(le)ologiei, ci ?i de a reveni mecanic asupra dispari?iei acesteia, de a reduce hermeneutica la condi?ia itineran?ei. La a reduce hermeneutica. A?a cum în postura ei funebr? filosofia este mai vie ca niciodat? ("mortul are puls ",  se spune chiar de la începutul Fenomenologiei Spiritului), figura itinerant? a hermeneuticii este cea mai anchilozant?. S-a spus, nu o dat?, c? în eclips? prezen?a soarelui este pe deplin fatal?.
    Peregrinarea, r?t?cirea ?i secretul nu se posed?, ci te posed?. De aici ?i bucuria de a împ?rt??i, necondi?ionat, ceea ce nu î?i poate apar?ine, ci care nu poate decât s? fie transmis.

5


Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X