4

Altfel

octombrie 31, 2007 | Leave a Comment

    Ultimelor edi?ii ale emisiunii "Altfel",
difuzat? de postul de televiziune Realitatea TV, le-au lipsit suflul ?i
spiritul. Lejera blazare provocat? de perenitatea r?ului social ?i
nedeplin asumata postur? de a ?ine, fie ce-o fi, o emisune ?i spun
cuvntul. Miza discu?iilor dispare, ironia este nlocuit? de
chicoteal?, insatisfac?ia spore?te. Invita?ii emisunii fie nu au avut
prezen?a de spirit pentru a da tonul discu?iilor cu schepsis, fie s-au
contopit n comuniunea amintirilor ?i a mizelor de odinioar?, fie nu au
g?sit necesarele crlige de tractare argumentativ?.
    Cu toate acestea, ultima emisiune, a c?rei
invitat a fost Bogdan Minc?, a mai recuperat din distan?a dintre
a?tept?ri ?i rezultate. Nu este vorba, n primul rnd, despre invitat,
ci despre miza chestiunii pe care el a adus-o n discu?ie. Acesta a
declarat, cu simplitatea ?i siguran?a omului care e mul?umit de calea
aleas?, c? nu mai lupt? pentru Romnia, ci pentru romnia sa ?i a
prietenilor s?i. Cu alte cuvinte, solu?ia societ??ilor n tranzi?ie nu
apar?ine marilor proiecte ?i strategii, ci ini?iativelor minore, dar
ndeplinite cu beruf. Respectiva tez? i-a vitaminizat pe
distin?ii amfitrioni ?i, f?r? prea multe explica?ii, a fost limpede c?
le pune n chestiune prezen?a public?. ?i aceasta pentru c?, date fiind
circumstan?ele istorice, au nceput la fel, concentra?i n jurul lui
Constantin Noica , dar au ajuns altfel, n efortul de coagulare a energiile necesare unei bune terapii sociale.
    Chestiunea este pre?ioas? n special prin corectura pe care ea o
presupune. Max Weber, prelund, n cheie protestant?, miza
oikeiopragiei platoniciene, a subliniat importan?a proiectelor
individuale asumate pn? la cap?t. n absen?a acestora, orice proiect
major este destinat ncremenirii. Nu po?i realiza ceea ce ai planificat
la scar? mare, dac? la nivel micro lucrurile nu se mi?c?.
Totalitarismul comunist a pulverizat tocmai acest? zon? a viziunii ?i a
anduran?ei individuale. O anecdot? zen amintea de un n?elept care,
retras n mun?i, ncepuse prin str?duin?a de a picta un piesaj,
continuase prin ambi?ia de a desena o linie ?i sfr?ise cu convingerea
c?, peste o decad? de ani, ?i va mplini voca?ia de a desena un punct.
n cheie ortodox? P?rintele Sofronie Saharov sugera c? prin bunul t?u
exemplu, prin sugestia monadic?, se vor mntui o mie.
    S? nsemne asta c? proiectele de propor?ii, articulate prin
conlucrarea unui num?r mare de persoane, sunt ineficente ?i
irealizabile? S? n?elegem de aici c? trebuie s? abandon ?m orice
inspira?ie comun?, noi cei ce respir?m cvasi-monadic? Indignarea comun?
poate provoca doar ac?iuni izolate, poate suscita doar atitudini
insulare? Jurgen Habermas sus?inea c? institu?iile reprezint?
obiectivarea discursului critic al subiec?ilor sociali. Sau, nu cumva,
proiectele individuale bine conturate ?i consecvent ndeplinite
reprezint? buna premis? a unui veritabil efort comun? Desigur,
ntrebarea ?i problema intr?, n bun? m?sur?, sub inciden?a truismului.
Unul de care ar trebui sa ne amintim mai des. Monadele lui Leibniz au
ferestre.
5


Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X