4

exceptii salutare

octombrie 19, 2007 | Leave a Comment

Exist?, bun?oar?, ?i excep?ii. M? refer, desigur, la chestiunea nstr?in?rii elitelor. Minuscule, dar nu n cheie pascalian?. De aceea, ele pot fi remarcate. Este vorba despre investirea noului rabin ?ef al Romaniei, Shlomo Sorin Rosen. Are 28 de ani, este bucure?tean ?i a renun?at la oferta de face cariera n IT-ul american pentru a r?spunde propunerii f?cute de Marele Rabin, Menachem Hacohen. Cunoa?te foarte bine limba englez?, a nv??at ebraica ?i a studiat Thora. n plus, este deprins cu sinuosul ?i capriciosul mers al administra?iei din Romnia.

Shalom aleichem!

5


Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X