4
    Zilele trecute, purt?torul de cuvânt al Patriarhiei critica, r?spicat ?i u?or anacolut, inten?ia CNSAS de a invita înal?i ierarhi ai BOR la o serie de discu?ii l?muritoare. Chestiunea legitimit??ii unor astfel de audieri este destul de complicat?, motiv pentru care, folosindu-m? italiene?te de briciul lui Ockham, declar suscint ?i f?r? a m? uita peste um?r c?, atât timp cât mediul ecleziastic nu adopt? o atitudine critic-terapeutic?, societatea civil? îi poate cere unei institu?ii a statului s? suplineasc? regretabila lips? de interes a membrilor Sfântului Sinod .
    Detaliul care a oprit, îns?, blazarea momentan? hr?nit? de cântul greierilor teologali, a fost argumentul prin care purt?torul de cuvânt justifica refuzul celor care fuseser? invita?i de CNSAS: "gestul respectivei institu?ii reprezint? mijlocul de realizarea a unei campanii care are ca scop umilirea Bisericii".
    S? în?eleg de aici c? Biserica ?i-a pierdut umilin?a? "Katanyxis", "Compunctio Cordis", "Misericordia", "Smerenia" sunt doar câteva dintre conceptele prin intermediul c?rora sfin?ii p?rin?i trimiteau vertiginos c?tre necesitatea unei umilin?e care, atunci când nu era actualizat?, era cultivat? sau reg?sit? în chiar actele umilirii. Un abba al Patericului ar fi recunoscut în respectivul gest umilitor semnul absen?ei umilin?ei ?i l-ar fi convertiti imediat în oportunitatea descoperirii slavei divine.
 
5


Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X